نوشته‌ها

چرا فقط چادر حجاب برتر شناخته می شود؟به مناسبت هفته عفاف و حجاب

قبل از هر چیز باید بدانیم که حجاب، منحصر در چادر و حتی مانتو نیست، بلکه هر لباسی که تمام بدن غیر صورت و دست‌ها تا مچ را بپوشاند و تحریک کننده نباشد، کافی است.
باید توجه داشت حجاب دارای مراتب متوسط، خوب و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب میشود.
برتری حجاب چادر را با توجه به فلسفه حجاب، بهتر میشود باور کرد.

حجاب حداقل دو فلسفه اساسی دارد:
۱ – مصونیت زن در برابر طمع ورزیهای هوس بازان؛
۲ – پیشگیری از تحریکات شهوانی خارج از هنجارهای الهی و تأمین سلامت و بهداشت معنوی خانواده و جامعه.

حجاب با چنین نقش و کارکرد مهم و اساسی، پیامی قاطع و کوبنده دارد و در برابر همه مردان اجنبی، نوعی هشدار و اعلام “دور باش” است.
بدن زن هر اندازه پوشیده تر باشد، از دیدگان نظاره گر و آلوده محفوظ تر است. در روایات آمده: با حجاب از “تیرهای زهرآلود شیطان” در امان میباشد. حجاب برتر همانند کمانی است که تیر شیطان از آن کمانه میکند و به هدف نمیرسد و در نهایت سلامت جامعه و خانواده حفظ خواهد شد. هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد، نیرهای شیطانی را بیشتر متوجه خود ساخته و آسیب خواهد دید. بدون شک لباس‌های نازک و تنگ و بدن نما فرودگاه پیکان مسموم شیطان و موجب خیره شدن چشم‌های هرزه و آلوده است. شکی نیست حتی برخی از رنگ‌ها، دیده‌هارا خیره میسازد و برخی دیگر دیدگان هرزه را برمیتابد. به نظر شما کدام یک از دو روش حجاب برتر است، تا سلامت جامعه و کانون گرم خانواده را حفظ نماید؟
با این گفتار کوتاه مشخص گردید آنچه که میتواند وقار، حیا و متانت زنان را در جامعه حفظ کند، قطعاً چادر یا همان حجاب برتر است.
البته مقصودمان از چادر، چیزی است که به بهترین نحو بدن را میپوشاند. شاید کسی چادر داشته باشد، اما از نظر حجاب از کسی که چادر ندارد، وضعیت بدتری داشته باشد.
برخلاف باوری برخی غرض ورزان، حجاب برای زن مصونیت است، نه محدودیت؛ و زن در چادر همچون در گران‌ها در صدف متانت میماند.

منبع : RASEKHOON