نوشته‌ها

برگزاری آموزش های امداد و کمک های اولیه برای ۴۰ نفر از اعضای خانه داوطلبی روستای کوه گری

آموزش های کمک های اولیه در خانه های داوطلبی پوشش این جمعیت آغاز گردید.حدود ۶۰ نفر از اعضای خانه داوطلبی روستای کوه گری  دوره های آموزش های امداد و کمک های اولیه را فرا می گیرند./

 

IMG_1691

 

 

IMG_1687

IMG_1685