نوشته‌ها

برگزاری انتخابات کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه،همزمان با هفته هلال احمر انتخابات کانون دانشجویی دانشگاه پیام نور شهرستان خرامه برگزار گردید،پس از پایان رای گیری با حضور نمایندگان دانشجویان،نماینده ریاست محترم دانشگاه پیام نور سرکار خانم زارع(مسئول امور فرهنگی دانشگاه)،نماینده رییس جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه  آقای جمال علیایی (مسول امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه) رای ها شمارش گردید و نفرات شورای کانون دانشجویی مشخص گردیدند./

انتخابات کانون هلال احمر پیام نور خرامه

انتخابات کانون هلال احمر دانشگاه  پیام نور شهرستان خرامه

انتخابات کانون هلال احمر پیام نور خرامه

انتخابات کانون هلال احمر پیام نور خرامه

انتخابات کانون هلال احمر پیام نور خرامه

انتخابات کانون هلال احمر پیام نور خرامه