نوشته‌ها

پایگاه موقت امداد و نجات شهرستان خرامه پایگاه برتر طرح نوروزی ۹۴ شد

به گزارش معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان فارس طی ارزیابی که توسط کارشناسان کشوری و استانی از پایگاه های امداد و نجات نوروزی کلیه شهرستان های فارس به عمل آمد،پایگاه موقت امداد و نجات خرامه به عنوان پایگاه برتر شناخته شد.قابل ذکر است در ایام نوروز ۵ مورد ارزیابی استانی و یک مورد ارزیابی کشوری از پایگاه خرامه به عمل آمد./

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه

پایگاه امداد و نجات هلال احمر خرامه