نوشته‌ها

کسب مقام امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در مسابقات استانی ندای آسمانی امداد

کسب مقام دوم و سوم در رشته قرائت و تفسیر قرآن کریم در مسابقات استانی ندای آسمانی امداد توسط امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

1

امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه با شرکت در مسابقات قرآن کریمبا غنوان ندای آسمانی امداد که با حضور امدادگرانی از شهرستان های استان فارس در جمعیت هلال احمر استانفارس برگزار گردید مقام دوم در رشته تفسیر  و مقام سوم در رشته  قرائت را به خود اختصاص دادند.

2