نوشته‌ها

برگزاری جشن پایان دوره پیش دبستانی در کانون غنچه های هلال پیش دبستانی رنگین کمان

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ جشن پایان دوره پیش دبستانی در کانون غنچه های هلال پیش دبستانی رنگین کمان شهرستان خرامه برگزار گردید،در این جشن تعداد ۲۴ نفر غنچه هلال پایان دوره پیش دبستانی خود را جشن گرفتند.

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

طرح اوقات فراغت – برگزاری برنامه عضویت در طرح اهداء عضو در بین اعضاء جوانان هلال احمر شهرستان خرامه

در تاریخ  ۱۳۹۳/۰۴/۱۶  همزمان با اجرای طرح اوقات فراغت در جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه برنامه اهدای عضو تحت عنوان اهدای عضو،اهدای زندگی برگزار گردید.

طی این برنامه  از  حدود ۲۰  نفر اعضاء خواهران  فاقد کارت اهداء عضو ثبت نام به عمل آمد.که پس از ثبت اینترنتی اسامی آنان کارت اهدای عضو به آدرس آنان ارسال خواهد شد.

برنامه اهدای عضو در جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه برگزار گردید