نوشته‌ها

برگزاری جشن پایان دوره پیش دبستانی در کانون غنچه های هلال پیش دبستانی رنگین کمان

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ جشن پایان دوره پیش دبستانی در کانون غنچه های هلال پیش دبستانی رنگین کمان شهرستان خرامه برگزار گردید،در این جشن تعداد ۲۴ نفر غنچه هلال پایان دوره پیش دبستانی خود را جشن گرفتند.

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

مراسم پیاده روی به مناسبت روزدختر و دهه ی کرامت در کانون روستایی سلطان شهر

در تاریخ ۹۳/۰۶/۰۶کانون جوانان هلال احمرسلطان شهربا همکاری خانه داوطلبی گل نرگس به مناسبت روزدخترودهه ی کرامت مراسم پیاده روی ازمقابل شهرداری سلطان شهر به سمت مزارگلزارشهداسلطان شهربه همراه قرائت زیارت حضرت معصومه(س)برگزارنمود.ودرپایان مراسم اعضاکانون باشهدا تجدیدمیثاق نموده وبه قیدقرعه به۴نفرازشرکت کنندگان جوایزی اهداگردید.

IMG_1464 IMG_1465 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420