نوشته‌ها

تفاهم نامه همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه و بخشداری کربال در زمینه امداد و نجات منعقد گردید

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه،جلسه رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه با بخشدار کربال و رئیس شورای شهر کربال و دهیاران کربال برگزار گردید.

در این جلسه که هدف از تشکیل آن بررسی کمک های مورد نیاز بخش کربال جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه و نقاط ضعف و قوت امدادی آن بخش و همچنین همکاری های فی ما بین جمعیت و بخشداری کربال در حوزه امداد و نجات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این تفاهم نامه که با حضور بخشدار محترم کربال شهرستان خرامه آقای علیرضا زارعی و همکاران ایشان برگزار گردید تحت عنوان رویش امداد کربال به امضای طرفین رسید.

تصاویر :