نوشته‌ها

برپایی چادرهای سلامت با همکاری جمعیت هلال احمر و شبکه بهداشت شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در روز سه شنبه تاریخ ۹۴/۰۲/۰۲ به مناسبت هفته ی سلامت اعضاء جوانان و داوطلبان با همکاری اداره ی بهداشت در فرمانداری مستقر شده و به گرفتن فشار خون، اندازه گیری قد و وزن و همچنین پخش بروشور ویژه عموم مردم پرداختند.همچنین به مناسبت این هفته اعضاء در مسابقه ی تغذیه ی سلامت و پخش غذا میان نیازمندان و همایش پیاده روی شرکت نمودند.

 

برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت