نوشته‌ها

طرح اوقات فراغت – برگزاری جلسه برنامه ریزی اعضاء جوانان جهت برگزاری برنامه های اردویی و تفریحی تابستان ۹۳

همزمان با اجرای طرح اوقات فراغت  در تاریخ  ۱۳۹۳/۰۴/۱۸  جلسه برنامه ریزی اعضاء جوانان جهت برگزاری برنامه های اردویی و تفریحی  برگزار گردید که پس از تصویب اولیه برنامه ها،نتیجه جلسه خدمت سرپرست محترم شعبه جناب آقای محمد جعفر صحرانورد اعلام گردید که ایشان اعلام موافقت نمودند.

       برنامه های اردویی طرح اوقات فراغت   برنامه های اردویی و فرهنگی