نوشته‌ها

برگزاری جلسه پیشنهادات و انتقادات برای مربیان آموزش های امداد و کمک های اولیه

در آستانه شروع آموزش های جدید امداد و کمک های اولیه جلسه ای با محوریت طرح انتقادات و پیشنهادات  در روز شنبه ۹۳/۰۸/۱۰ برگزار گردید مربیان کمک های اولیه به تشریح مشکلات و موانع موجود برای آموزش کمک های اولیه در بین آحاد جامعه پرداختند از جمله مشکلات موجود در شعبه نداشتن امکانات آموزشی ازقبیل کیف کمک های اولیه و… به تعداد مورد نیاز همچنین تعامل با سازمان ها و نهاد ها برای آموزش کمک های اولیه نیز مطرح گردید./

IMG_1623

IMG_1630

IMG_1639