نوشته‌ها

کارگروه اجرایی توافقنامه هم توان در مرکز اورژانس شهرستان خرامه تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ جلسه ای با محوریت اجرایی نمودن توافقنامه هم توان بین جمعیت هلال احمر و مرکز اورژانس شهرستان خرامه  برگزار گردید،در این جلسه  موضوعاتی نظیر همکاری در حوادث بزرگ،دوره های کارورزی اعضای داوطلب جمعیت در مرکز بهداشت،برگزاری دوره کمک های اولیه پیشرفته توسط مسئول اورژانس شهرستان خرامه،برگزاری یک جلسه آموزشی ۸ ساعته از طرف هلال احمر برای کارکنان مرکز اورژانس با موضوع کار با دستگاه های نجات،در اختیار قرار دادن دستگاه های ارتباطی در حوادث بزرگ ،پذیرش بیماران انتقالی از سوی هلال احمر توسط مرکز بهداشت و بیمارستان جوادالائمه ،ایجاد یک کانال ارتباطی مجزا برای حوادث بین هلال احمر و مرکز اورژانس و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کاگروه هم توان - جمعیت هلال احمر . شبکه بهداشت شهرستان خرامه

کارگروه هم توان – جمعیت هلال احمر و  شبکه بهداشت شهرستان خرامه

کاگروه هم توان - جمعیت هلال احمر . شبکه بهداشت شهرستان خرامه

کارگروه هم توان – جمعیت هلال احمر و  شبکه بهداشت شهرستان خرامه

کاگروه هم توان - جمعیت هلال احمر . شبکه بهداشت شهرستان خرامه

کارگروه هم توان – جمعیت هلال احمر و شبکه بهداشت شهرستان خرامه

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک برای اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه،در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک با همکاری شبکه بهداشت شهرستان  برای اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه برگزار گردید،آقای خسروانی مربی این کارگاه ضمن تاکید بر ترویج این آموزش ها توسط اعضا در بین اعضای خانواده،انواع سالک،روش های پیشگیری و کنترل و در نهایت روش های درمان این بیماری را توضیح دادند،شایان ذکر است.

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه