نوشته‌ها

رتبه اول در ارزیابی برنامه ریزی آموزش تخصصی معاونت امدادو نجات استان فارس به شهرستان خرامه رسید.

به گزارش اداره برنامه ریزی و آموزش تخصصی معاونت امداد و نجات استان ،جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه طبق ۵ شاخص زیر بین ۲۶ شهرستان  رتبه اول را کسب نمود.

۱- ارسال لیست مربیان در تاریخ های اعلام شده

۲ – اریال لیست حق الزحمه مربیان در تاریخ های مقرر

۳ – ارسال مستندات بازآموزی و دوره های برگزار شده در تاریخ مقرر

۴ – ارسال و اجرای دوره های عمومی امداد و نجات در زمان مقرر

۵ – شرکت منظم در دوره های تخصصی

 

رتبه اول شهرستان خرامه برنامه ریزی آموزشی