توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان در روز میلاد پیامبر اکرم (ص) توسط خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه همزمان با میلاد فرخنده و با سعادت پیامبر اکرم (ص) اعضای خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر نسبت به توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان پرداختند،در این برنامه چهارده خانواده نیازمند تحت پوشش این بسته ها قرار گرفتند،شایان ذکر است ارزش تقریبی هر کدام از این بسته ها حدود ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد./

توزیع بسته های غذایی -سلطان شهر
توزیع بسته های غذایی -سلطان شهر
توزیع بسته های غذایی -سلطان شهر
توزیع بسته های غذایی -سلطان شهر
توزیع بسته های غذایی -سلطان شهر
توزیع بسته های غذایی -سلطان شهر

غبار روبی مساجد سلطان شهر در روز مبعث پیامبر اعظم (ص) توسط اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه همزمان با عید مبعث  اعضای خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر برنامه غبار روبی مساجد این شهر را برگزار نمودند.

 

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

مسئول خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

آرم داوطلبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مسئول : خانم الهام  زارع

سوابق  فرهنگی :

آخرین مدرک تحصیلی : دیپلم

شغل : محصل (دانشجوی کارشناسی پیوسته)