جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - تقدیر از اعضای داوطلب برتر جمعیت

تقدیر از اعضای داوطلب برتر به مناسبت هفته جوان

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۴ به مناسبت هفته جوان از اعضای برتر جوانان این جمعیت با اهدای لوح تقدیر و قاب نفیس تقدیر و تشکر به عمل آمد.

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - تقدیر از اعضای داوطلب برتر جمعیت

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – تقدیر از اعضای داوطلب جمعیت

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - تقدیر از اعضای داوطلب برتر جمعیت

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – تقدیر از اعضای داوطلب برتر جمعیت

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - تقدیر از اعضای داوطلب برتر جمعیت

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – تقدیر از اعضای داوطلب برتر جمعیت