برگزاری مانور نیرهای عملیاتی (لحظه صفر) در جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی هلال احمر شهرستان خرامه مانور نیرو های عملیاتی (لحظه صفر) برای امدادگران این جمعیت روز جمعه ۹۴/۳/۲۹ به صورت مجزا برای برادران ساعت ۶ صبح و خواهران در ساعت ۱۸ برگزار گردید. در این مانور امدادگران با میانگین زمان ۹ دقیقه در محل جمعیت حضور یافتند و سپس با حضور در پارک ملی و قرائت فاتحه بر سر مزار شهدای گمنام با آرمان های امام (ره) و شهدا تجدید پیمان نمودند.

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مانور نیروهای عملیاتی

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مانور نیروهای عملیاتی

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مانور نیروهای عملیاتی

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مانور نیروهای عملیاتی

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مانور نیروهای عملیاتی

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مانور نیروهای عملیاتی

جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در روز جمعه مورخ ۲۹/۳/۹۴ تعدادی از اعضای فعال داوطلبان با حضور در مصلی نماز جمعه به جمع آوری کمکهای مردمی برای مردم یمن پرداختند.

 


جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن