photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۵_۱۴-۰۸-۱۵

کسب مقام برتر استانی عضو جوان جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در رشته زبان انگلیسی بیست وهشتمین دوره مسابقات فرهنگی،امدادی رفاقت مهر ۹۶

0

مسابقات رفاقت مهر یکی از فعالیت های تربیتی و آموزشی است که به منظور کشف، رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی،علمی و امدادی و افزایش سطح آگاهی اعضای سازمان جوانان هلال احمر از طریق ایجاد انگیزه ی بیشتر ورقابت سالم تر و با برنامه های متنوع، جذاب، مؤثر و نشاط آورکه بسیاری از اعضاء بخشی از قابلیت ها و مهارت ها را از این طریق کسب می نمایند.این مسابقات درسطوح شهرستانی،استانی،کشوری برگزار و درهر مرحله سه عضو یا سه تیم برتر در هر رشته که بهترین امتیازات را کسب نموده باشند، معرفی و ازآنان تقدیر به عمل می آید.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه،محسن صباغ نژاد با بیان موضوع فوق افزود:
این مسابقات دررشته های کمک های اولیه ،چادرزنی ،حمل مصدوم، زبان انگلیسی و … در سطح استان برگزار می گردد.
در این مرحله از مسابقات آقای سعید زارع عضو جوان جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در آزمون مذکور که شامل شرح حال زندگی، عضویت و فعالیت و بیان اصول و اهداف ( CV) در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به زبان انگلیسی و … می باشد شرکت و موفق به کسب مقام اول استانی گردید.

photo_2017-07-27_12-33-28 photo_2017-07-27_12-33-33photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۵_۱۴-۰۸-۱۵