حمیدرضا رفیعی - آموزش امداد و کمک های اولیه - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه بازآموزی امداد و کمک های اولیه در جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه برگزار گردید.

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه ،کارگاه بازآموزی امداد و کمک های اولیه در جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه برگزار گردید.

در این کارگاه که تدریس آن را مسئول امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه بر عهده داشتند مباحث امداد و کمک های اولیه و آشنایی با تجهیزات امدادی موجود در آمبولانس تدریس گردید.

آقای حمیدرضا رفیعی مسئول امداد و نجات این جمعیت هدف از برگزاری دوره های بازآموزی را یادآوری و همچنین آموزش شیوه های نوین امدادی که روش های سابق را لغو می نماید دانستند.

شایان ذکر است آقای حمیدرضا رفیعی بیش از ۷ سال به عنوان نجاتگر کادر در پایگاه امداد و نجات جاده ای کولی کش که جزو  یکی از پر حادثه ترین پایگاه های امداد و نجات کشور محسوب می شود،حضور داشته اند./

حمیدرضا رفیعی - آموزش امداد و کمک های اولیه - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه حمیدرضا رفیعی - آموزش امداد و کمک های اولیه - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه