پیام تسلیت پیام هلال در پی درگذشت همکار عزیزمان سرکار خانم راحله الهی علیایی

0

payamhelal371.pdfپیام تسلیت پیام هلال در پی درگذشت همکار عزیزمان سرکار خانم راحله الهی علیایی در شماره ۳۷۱ این هفته نامه