جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه - تفاهم نامه مرهم

نشست کاری جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه و اداره بهزیستی شهرستان (طرح مرهم)

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ در اداره بهزیستی شهرستان خرامه جلسه ای برای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه طرح هم توان برگزار گردید در این جلسه که با حضور آقای عبدالصمد درویشی  رییس اداره بهزیستی و محمد جعفر صحرانورد رییس جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه و کارشناسان دو اداره برگزار گردید در اجرایی نمودن موضوعات ذیل توافق گردید./

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه - تفاهم نامه مرهم

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه – تفاهم نامه مرهم

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه - تفاهم نامه مرهم

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه – تفاهم نامه مرهم

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه - تفاهم نامه مرهم

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه – تفاهم نامه مرهم

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه - تفاهم نامه مرهم

جمعیت هلال احمر و بهزیستی شهرستان خرامه – تفاهم نامه مرهم

  1. مقرر گردید اداره بهزیستی شهرستان کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد ، پیشگیری از معلولیت ها و مهارت های زندگی را برای اعضای داوطلب جمعیت و کارکنان برگزار نماید.
  2. مقرر گردید بسته های آموزشی پیشگیری از معلولیت برای اعضای داوطلب جمعیت توسط اداره بهزیستی شهرستان تهیه و در اختیار این جمعیت قرار گیرد.
  3. مقرر گردید فرم های عضویت داوطلبان و جوانان پس از اعلام تعداد مورد نیاز( توسط اداره بهزیستی) از طرف جمعیت در اختیار اداره بهزیستی شهرستان قرار گیرد و پس از تکمیل فرم ها و مدارک برای افراد ثبت نام شده کارت عضویت صادر گردد.
  4. مقرر گردید جمعیت هلال احمر دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه را برای کارکنان غیر دولتی و مددجویان و نمایندگان CBO (اجتماع محور) اداره بهزیستی شهرستان خرامه برگزار نماید.
  5. مقرر گردید در تمامی مهد کودک های دارای مجوز از اداره بهزیستی که دارای حداقل ۱۰ دانش آموز هستند ،پس از ارائه معرفی نامه از اداره بهزیستی شهرستان و تکمیل فرم مربوطه، کانون غنچه های هلال دایر گردد.
  6. مقرر گردید آموزش های پناه گیری و تخلیه اضطراری و موارد امدادی در طول سال تحصیلی مهد کودک های دارای کانون غنچه های هلال ارائه گردد.
  7. مقرر گردید کتابچه های آموزش امدادی ماه مهربان به صورت ماهیانه در مهد کودک های دارای کانون غنچه های هلال توزیع گردد.