ممسنی - امدادرسانی در بارندگی

ممسنی – امداد رسانی و کمک رسانی به ۲۱۲ خانواده عشایری و غیر عشایری در بارندگی های ۹۴/۰۸/۱۹

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان ممسنی طی بارندگی مورخه ۹۴/۰۸/۱۹  به ۲۱۲  خانواده عشایری و غیر عشایری کمک رسانی بعمل آمد

با توجه به بارندگی های شدید در شهرستان جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان در اولین ساعات مورخه ذکر شده در فرمانداری شهرستان تشکیل گردید و به دستور فرماندار محترم شهرستان ،جمعیت هلال احمر شهرستان جهت کمک رسانی ۴ تیم عمیلیاتی را به همراه پرسنل این جمعیت به مناطق آسیب دیده اعزام کرد . از ۲۱۲ خانواده عشایری و غیر عشایری بازدید بعمل آمده که به خانواده های حادثه دیده اقلام امدادی تحویل داده شد.

منبع : سایت جمعیت هلال احمر شهرستا

ممسنی - امدادرسانی در بارندگی

ممسنی – امدادرسانی در بارندگی

ن ممسنی