جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای برتر جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

0
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ به مناسبت هفته جوان و ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع) از اعضای برتر جوانان شاخه آزاد این جمعیت با اهدای لوح تقدیر و قاب نفیس تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

  جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

 

  جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

  جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

  جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

  جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

  جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

  جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - مراسم تقدیر از امدادگران و فعال

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – مراسم تقدیر از امدادگران و اعضای فعال