IF

طرح کاروان سلامت در روستای مهرآباد جعفری بخش مرکزی خرامه اجرا گردید

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه:به مناسبت ماه مبارک رمضان در روز پنجشنبه تاریخ ۴/۴/۹۴ تعدادی از اعضاء داوطلبان همراه با یک نفر پزشک داوطلب و یک نفر کارشناس مامایی به روستای مهرآباد جعفری بخش مرکزی خرامه اعزام و اقدام به ویزیت وارائه داروی رایگان به مردم بی بضاعت نمودند. قابل ذکر است در این طرح تعداد ۴۵ نفر بیمار ویزیت، تعداد ۱۰نفر توسط کارشناس مامایی معاینه و تعداد ۱۰نفر از تزریقات بهره مند گردیدند.

 

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF