IMG_3749

طرح همای رحمت در جمعیت هلال احمر خرامه اجرا گردید.

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه:
به مناسبت ماه مبارک رمضان در روز سه شنبه تاریخ۹/۴/۹۴ درطرح «همای رحمت» در شهرستان خرامه با همکاری تعدادی از خیرین و اعضاء داوطلب جمعیت هلال احمر تعداد ۳۰۰ پرس غذا طبخ گردید و در بین ۱۳۰ خانواده نیازمند توزیع گردید.

 

 

 

 

 

ì

ì

 

ì

ì

 

 

 

IF

IF

 

ì

ì

 

 

IMG_3749

 

 

IMG_3750

 

 

ì

ì

 

 

IMG_3763

 

 

 

ì

ì