جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

شرکت اعضا و کارمندان جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در نماز پر فیض جمعه

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ۱۵/۰۳/۱۳۹۴ به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) اعضای جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در نماز پر شکوه جمعه شرکت داشتند،در این مراسم امام جمعه محترم شهرستان خرامه هفت ویژگی از سیره زندگانی امام خمینی (ره) را ارایه و در مورد آن ها توضیحاتی ارایه نمودند./

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – شرکت اعضا در نماز پرشکوه جمعه