0
سرشماری سال 95 - جمعست هلال احمر شهرستان خرامه

در سال جاری مرکز آمار کشور اقدام به برگزاری سرشماری به دو شیوه نوین نموده است، طبق نامه نامه شماره ۶ مرکز آمار کشور از جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه جهت اطلاع رسانی در این عرصه درخواست همکاری گردیده است،تاریخ برگزاری سرشماری به شرح ذیل می باشد:

روش مراجعه حضوری از تاریخ ۹۵/۰۷/۲۵ لغایت ۹۵/۰۸/۲۵

روش اینترنتی از تاریخ ۹۵/۰۷/۰۳ الی ۹۵/۰۷/۲۴

برای شرکت  در روش اینترنتی از طریق دکمه زیر به سامانه اینترنتی سرشماری هدایت خواهید شد.