مانور4

داراب – اهم فعالیتهای جمعیت هلال احمر شهرستان داراب درهفته پدافند غیر عامل

0

با توجه به برنامه های ومانورها اعلام شده از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل جمعیت هلال احمر شهرستان همکاری و همیاری سایر اعضای این ستاد وامدادگران ونجاتگران محترم اقدام به برگزاری مانور خنثی سازی و تخلیه اظطراری حضور ومشارکت مستمر وفعال در ۴مانور دیگر داشته اند . از جمله مانور کارگروه اجتماعی و آموزشی با موضوع امداد رسانی در صورت بروز حمله هوایی دشمن –مانور کارگروه بهداشت وسلامت وبیولوژیک با موضوع آلودگی آب وطغیان بیماری – مانور نشت گاز کلر –مانور کار گروه امنیتی و انتظامی ودر پایان هم مانور کشف وخنثی سازی با مسئولیت برگزاری کارگروه امداد ونجات جمعیت هلال احمر صورت گرفت . لازم به ذکر است پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به کمترین میزان خود برسد و به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در برابر عملیات خصمانه و مخرب دشمن شود، پدافند غیرعامل گفته می شود. هدف از اجرای طرح های پدافند غیرعامل را کاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی، تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم شهرستان با وجود حمله های مخرب دشمن و استمرار فعالیت ها و خدمات زیربنایی و تامین نیازها و تداوم اداره شهرستان در شرایط بحرانی ناشی از جنگ و عوامل تهدید کننده می باشد ./

مانور4