è

حضور پر شور پرسنل و اعضاء امدادگر، داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در راهپیمایی روز جهانی قدس.

0

به گزارش روابط عمومی هلال احمر شهرستان خرامه در روز جهانی قدس پرسنل و اعضاء این جمعیت با حضور پرشور خود حماسه ای دیگر آفریدند و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام داشتند .

قابل ذکر است در این مراسم تعداد۴۰نفر از اعضاء هلال احمر حضور داشتند که امدادگران این جمعیت در قالب ۳ اکیپ امدادی ، یک دستگاه آمبولانس واستقرار یک دستگاه چادر نسبت به پوشش امدادی این مراسم اقدام نمودند و به ۶۵ نفر از شرکت کنندگان در راهپیمایی خدمات سرپایی ارائه نمودند.

 

è

è

 

è

è

 

è

è

 

è

è

 

è

è

 

è

è

 

è

è

 

 

IMG_3847