جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در روز جمعه مورخ ۲۹/۳/۹۴ تعدادی از اعضای فعال داوطلبان با حضور در مصلی نماز جمعه به جمع آوری کمکهای مردمی برای مردم یمن پرداختند.

 


جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – جمع آوری کمک های مردمی برای مردم مظلوم یمن