img_7134

چهارمین جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

1+

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه به نقل از محسن صباغ نژاد رئیس این جمعیت، چهارمین جلسه شورای اجرایی این جمعیت درتاریخ ۳۰/۰۹/۹۵ با حضور رئیس شعبه،اعضاء شورای اجرایی،معاون شعبه و مسئول امداد و نجات برگزار گردید.

در ابتدا محسن صباغ نژاد گزارشی از وضعیت موجود و فعالیتهای حوزه های مختلف اعم از امداد، امور جوانان، امور داوطلبان و واحد اداری و پشتیبانی ارائه کرد و افزود:مهمترین هدف این جمعیت برنامه ریزی و اجرایی نمودن دوره های مقدماتی کمکهای اولیه و همچنین آشنایی جامعه هدف و عموم مردم در مقابله با حوادث طبیعی و انسان ساخت برشمرد.

وی افزود:دراین جلسه اعضای شورای اجرایی هلال احمر خرامه، نظرات و پیشنهادات خود را با هدف بهبود عملکرد و رفع نقایص موجود بیان داشتند.

همچنین مقرر شد در خصوص برنامه هایی مانند تشکیل، تجهیز و ساماندهی تیمهای کوهستان خواهران و برادران جمعیت،تشکیل خانه های هلال و سایر موارد آموزشی از پتانسیل اعضاء شورای اجرایی استفاده و به تصویب شورا برسد.

محسن صباغ نژاد در پایان از برگزاری یک کارگاه آموزشی مدیریت بحران در محل سالن اجتماعات فرمانداری خبر داد و گفت:این کارگاه در آینده ای نزدیک به  درخواست ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان ،اعضاء شورای اداری،دهیاران و سایر مسئولین برگزار خواهد شد.

درپایان نامبرده از زحمات و تلاشهای اعضاءشورای اجرایی تقدیر و تشکر نمود.img_7144 img_7157 img_7159 img_7178 img_7130 img_7134