اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

تقدیر از اعضای تیم های منتخب المپیاد شهرستانی طرح دادرس در هفته جوان

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ از اعضای تیم منتخب خواهران در المپیاد شهرستانی طرح ملی دادرس تقدیر به عمل آمد،سرکار خانم میرزایی مدیر مدرسه زهرای اطهر (س) معزآباد جابری از آموزش ها و اقدامات جمعیت هلال احمر در زمینه های امدادی و بشردوستانه تشکر نمودند،در پایان جوایز و لوح تقدیر های در نظر گرفته شده به این عزیزان  تقدیم گردید.

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر

اهدای لوح تقدیر و جایزه به اعضای کانون های دانش آموزی برتر هلال احمر