IMG_2326

تقدیرو تشکر رییس جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه از دندانپزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر در روز دندانپزشک

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه روز۲۲ فروردین که به عنوان روز دانپزشک نامگذاری شده است آقای صباغ نژادرییس جمعیت هلال احمر این شهرستان ، کارشناس داوطلبان و جوانان به دیدار دانپزشکان داوطلب رفتند و از ارائه خدمات این پزشکان به مدد جویان این شهرستان تقدیر و تشکر کردند و در مقابل پزشکان داوطلب ضمن تقدیراز رییس جمعیت ادامه همکاری خود با این جمعیت در مورد ارائه خدمات رایگان به مدد جویان که از طرف این جمعیت معرفی می شوند را اعلام کردند.

 

IMG_2368 fgdfdfggd IMG_2325 IMG_2326 IMG_2327 IMG_2328 IMG_2331 IMG_2341 IMG_2360 IMG_2363 IMG_2365 IMG_2367