è

بر گزاری دوره باز آموزی نوروز ۹۵ نجاتگران

0

برگزاری دوره باز آموزی نوروز ۹۵

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه  دوره باز آموزی نوروز ۹۵ ویژه نجاتگران جمعیت هلال احمر از تاریخ ۹۴/۱۲/۱۷ در این جمعیت با آموزش کمکهای اولیه  از قبیل ارزیابی مصدوم ،شکستگی ها ،خونریزی و پانسمان و بانداژ، کار با آمبولانس و آشنایی با تجهیزات آن و مباحث نجات و شیوه کار با تجهیزات نجات  شروع ودر تاریخ ۹۴/۱۲/۱۹ با مانور میدانی شبانه و کار در صحنه شبیه سازی شده در  تصادفات  جاده ای و شیوه های رها سازی و کمک به مصدومین به پایان رسید .

صباغ نژاد رییس جمعت هلال احمرشهرستان  ضمن بازدید از روند برگزاری دوره و حضور در بین نجاتگران ، افزود که با  برگزاری این دوره ها  فضای مناسبی ایجاد میشود که نکات امدادی افراد شرکت کننده در دوره  به روز شود و نجاتگران قبل از ورود به

è

è

IF

IF

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

حوادث واقعی آمادگی کامل را پیدا کنند.