è

برگزاری کلاس آموزشی در خصوص نکات ایمنی و امدادی در برف و کولاک -شناخت و کار با دستگاه های لجن کش ، موتورآبکش و موتور برق

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خرامه روز جمعه ۲۰/۹/۹۴کلاس آموزشی در خصوص نکات ایمنی و امدادی در برف و کولاک در این شعبه برگزار گردید. محمد جعفر صحرانورد رئیس جمعیت افزود با شروع فصل سرما و احتمال بارندگی شدید و برف و کولاک و لزوم آمادگی امدادگران این جمعیت واحد امداد کلاس آموزشی در این خصوص برگزار نمود و هدف آن را افزایش سطح علمی ، آگاهی و آمادگی امدادگران بیان نمود.امدادگران در این کلاس آموزشی با چگونگی امداد و نجات در برف و کولاک ، شناخت موتور آبکش دو زمانه ، موتور های لجن کش چهار زمانه ، نحوه کار با موتور برق در حوادث آشنا گردیدند. ضمنا مطالبی در خصوص بستن صحیح زنجیر چرخ و نکات ایمنی آن توضیحاتی ارائه گردید.

 

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è