کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک برای اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه،در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک با همکاری شبکه بهداشت شهرستان  برای اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه برگزار گردید،آقای خسروانی مربی این کارگاه ضمن تاکید بر ترویج این آموزش ها توسط اعضا در بین اعضای خانواده،انواع سالک،روش های پیشگیری و کنترل و در نهایت روش های درمان این بیماری را توضیح دادند،شایان ذکر است.

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه