IF

برگزاری دو دوره آموزشی عمومی نجات در جمعیت هلال احمر خرامه

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در راستای اجرای برنامه های آموزشی واحد امداد این جمعیت در سال جاری دو دوره آموزشی عمومی نجات با حضور ۴۰ نفر از امدادگران برادر و خواهر از تاریخ ۱۰تا ۲۷ شهریورماه برگزار گردید. محمد جعفر صحرانورد رئیس جمعیت خرامه با اشاره به برگزاری دوره های مذکور اظهار کرد: این دوره های آموزشی با هدف ارتقاء سطح آموزشی و علمی امدادگران اجرا شد و همچنین امدادگران با سرفصل هایی چون کلیات و مشکلات عمده نجات ، قوانین و اجزای عمومی نجات ،مراحل عملیات نجات ،تجهیزات نجات ، کار با طناب و شناخت انواع آتش و خاموش کننده ها در سوانح آشنا گردیدند.قابل ذکر است مربی گری دوره ها را آقای مهدی صدق علی از شهرستان استهبان برعهده داشتند.

 

IF

IF

 

IF

IF

 

 

IF

IF

 

 

 

IF

IF

 

 

IF

IF