è

برگزاری دو دوره آموزشی عمومی امداد در جمعیت هلال احمر خرامه

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در راستای اجرای برنامه های آموزشی واحد امداد این جمعیت در سال جاری دو دوره آموزشی عمومی امداد با حضور ۵۶ نفر از امدادگران برادر و خواهر از تاریخ ۸تا ۲۱ مرداد ماه برگزار گردید. محمد جعفر صحرانورد رئیس جمعیت خرامه با اشاره به برگزاری دوره های مذکور اظهار کرد: این دوره های آموزشی با هدف ارتقاء سطح آموزشی و علمی امدادگران اجرا شد و همچنین امدادگران با سرفصل هایی چون کلیات و تعریف امداد ، ایمنی و خود امدادی ، اطفاء حریق ،اسکان اضطراری و اردوگاه، ، شناخت انواع سوانح ، ارزیابی و حمایت روانی در سوانح آشنا گردیدند.قابل ذکر است مربی گری این دوره ها را آقای مهدی صدق علی از شهرستان استهبان برعهده داشتند.

 

IF

IF

 

è

è

 

 

 

è

è

 

IF

IF

 

è

è

 

è

è

 

IF

IF

 

è

è

 

IF

IF

 

 

IF

IF

 

è

è