جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر

برپایی ایستگاه سلامت و توزیع شربت توسط خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ ۹۴/۰۳/۱۳ به مناسبت ولادت با سعادت حضرت قائم (عج) ا اعضای کانون روستایی جوانان و خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر با برپایی چادر صلواتی و توزیع شربت از مردم پذیرایی و همچنین با استقرار یک دستگاه چادر سلامت خدمات سلامت نظیر  اندازه گیری فشار خون به مردم ارائه نمودند.

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه – خانه داوطلبی گل نرگس و کانون جوانان سلطان شهر