IF

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر خرامه از خانه داوطلبی روستای خیرآباد

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه رئیس جمعیت هلال احمر خرامه از خانه داوطلبی روستای خیرآباد در روز یکشنبه تاریخ ۴/۵/۹۴ واقع درمسجد ولی عصر (عج) بخش مرکزی بازدید به عمل آوردند.

صحرانورد در این جلسه فعالیتهای هلال احمر در حوزه های جوانان، امداد و داوطلبان را تشریح نمودند. همچنین در خصوص پروژه هایی که در حوزه داوطلبان انجام می شود از جمله طرح ملی فرشتگان رحمت، همای رحمت توضیحاتی ارائه نمودند.

در حوزه امداد نیز ایشان به راه اندازی پایگاه امداد جاده ای از آموزش کمکهای اولیه تا دوره های تخصصی مطالبی را بیان نمودند و اینکه آموزش بخش مهمی از فعالیتهای هلال احمر می باشد.و مقرر گردید یک گروه امدادی پیشرو و متشکل از حداقل ۷ نفر پس از برگزاری دوره امداد و کمکهای اولیه در روستا راه اندازی گردد تا در حوادث احتمالی به کمک مردم منطقه بشتابند.

 

ì

ì

 

IF

IF