طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

المپیاد شهرستانی طرح دادرس با همکاری آموزش و پرورش شهرستان خرامه بین مدارس شرکت کننده برگزار گردید

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه المپیاد شهرستانی طرح دادرس در مدارس شرکت کننده طرح دادرس برگزار گردید در این المپیاد ۲۰۰ دانش آموز ۱۰ از مدرسه در  رشته های مختلف امدادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.اسامی تیم های منتخب پس از برگزاری آزمون به آموزش و پرورش و استان اعلام گردید.

 

 

طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

طرح دادرس – جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه