IMG_600003

ارسنجان – برگزاری دوره آموزشی برای اولین بار در روستای چاه عباسعلی یکی از روستاهای محروم شهرستان ارسنجان

0

برگزاری دوره آموزشی برای اولین بار در روستای چاه عباسعلی یکی از روستاهای محروم شهرستان ارسنجان از تاریخ ۱۰/۸/۹۴ لغایت ۳۰/۸/۹۴ دوره آموزشی کمک های اولیه توسط مربیان تخصصی و امدادی شهرستان در روستای چاه عباسعلی  برگزار گردید .آقای موسوی برگزاری این دوره ها را جهت آمادگی امدادی روستایان الزامی دانستند و خواستار برگزاری چنین دوره های در سطح روستاهای شهرستان  شدند .

IMG_600003