کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

اردوی جهادی جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرامه در روستاهای محروم بخش کربال اجرا گردید

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در آخرین روز از هفته هلال احمر(روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۹۴ )کاروان نیکوکاری این جمعیت با همکاری کمیته امداد اما خمینی (ره) در قالب اردوی جهادی به پنج روستای محروم بخش کربال اعزام گردیدند ، در این اردو خدماتی از قبیل برگزاری آموزش کمک های اولیه ،معارف اخلاقی ، ویزیت و توزیع داروی رایگان ، توزیع بسته های غذایی ، تست فشار خون و اندازه گیری قد و وزن ارائه گردید شایان ذکر است مبلغ ریالی بسته های توزیعی و خدمات ارائه شده در حدود ۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال در قالب ۲۰۰ بسته غذایی به خانواده های محروم عرضه گردید

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

 

 

 

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه

کاروان نیکوکاری هلال احمر خرامه