ì

اجرای طرح اوقات فراغت تابستانه در جمعیت خرامه

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در اجرای طرح اوقات فراغت تابستانه: این جمعیت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی امداد و کمکهای اولیه ویژه اعضاء جوانان «برادر» در روز یکشنبه تاریخ ۴/۴/۹۴ در محل جمعیت نمود که در این خصوص تعداد ۳۰ نفر از اعضاء درکلاس حاضر گردیدند و از این دوره بهره مند شدند.

 

ì

ì

 

ì

ì

 

ì

ì