جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه - واحد امداد و نجات

ما به اعضایمان نحوه کار با تجهیزات آمبولانس را

به رایگان آموزش می دهیم...

کیف کمک های اولیه - جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه

یک کیف است...

الفبای کمک های اولیه